Webmaster:
Greta Grönberg

 

 

 

HIMLEN
Text:
Jerker Ivefjord
Mel: "Jealous heart"

1 Jag har hört om himlens pärleportar,
Jaspismur och gatorna av guld.
Jesus där berett en härlig boning,
Han har sonat all min synd och skuld.

Kör: Där får alla frälsta en gång mötas,
i himlen skall vi aldrig skiljas mer.
Vi får njuta evig fröjd och glädje,
och aldrig några tårar där man ser. 

2. Jag har hört om solbelysta stränder,
vid ett hav, som skimrar likt kristall
Mörkret svunnit, ingen natt skall finnas,
Ingen mer av sjukdom lida skall.

3. När min arbetsdag till sist är över,
får jag somna i hans trygga famn.
Klädd i vita kläder inför tronen,
får jag höja lovet till Guds Lamm.

4. Jag har hört att porten nu står öppen,
o min vän, stå inte utanför!
Återlöst och renad genom blodet
får du sjunga med i himlens kör.

.

Tänk när en gång det töcken är.
(Ur psalmer och Sånger W.A. Wexels/O. Ahnfelt)

1. Tänk när en gång det töcken har försvunnit.
Som över detta livet breder sig. När evighetens sköna dag upprunnit
och himmelskt solljus flödar på min stig.

2. Tänk när en gång vart varför blir besvarat, var gåta löst, som jag har
grubblat på. När allting blir av Herren själv förklarat.
Tänk när Herrens väg fullt förstå.

3. Tänk när en gång är stillad varje smärta. Vart sår är läkt,
var längtan nått sin hamn. När varje tår avtorkats vid Guds hjärta.
Och varje snyftning tystnat i hans famn.

4. Tänk när en gång med obeslöjat öga. Jag honom ser som
här jag här trodde på. Tänk när jag träder i hans boning höga.
Och får med lov inför hans anlete stå.

5. Tänk när en gång jag utan synd skall vara, var tanke ren,
var gärning utan brist. När brusten är för alltid varje snara och
frestelse sin kraft har mist.

6. Tänk när en gång vart band som här mig enat. Med människor i
ändlighetens land, i himlens värld blir genomlyst och renat och knytes
fast av Herrens egen hand.

7. Tänk när en gång i himmelens gyllne salar.
Med vännen kär, som jag på jorden vann, i evig frid om evigt liv jag talar.
Och om det liv som likt en dröm försvann.

8. O, ljuva tanke sjung nu i mitt hjärta.
Var gång mig vägen synes tung och lång.
Gjut din hugsvalan i var bitter smärta.
Och bär mig hemåt, hulda hemfärdsång.