Webmaster:
Greta Grönberg

 

 

 

Forts. dagstur med RSMH från Borlänge till Uppsala
2005-05-03


Domkyrkan


Uppsala Slott


Bild från Uppsala Slott


Slottet


Anna och Bitte utanför RSMH-Lindormens lokaler